Czym są badania kliniczne (kliniczne programy lekowe)?

  • Mak-Med - Czym są badania kliniczne (kliniczne programy lekowe)?
    Mak-Med - Czym są badania kliniczne (kliniczne programy lekowe)?

Wciąż trwają badania nad wynalezieniem skutecznych leków na wiele przewlekłych chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Badania kliniczne są współcześnie jednym z najbardziej obiecujących sposobów na opracowanie skutecznych leków na wiele przewlekłych chorób autoimmunologicznych.

Czym są badania kliniczne? Badania kliniczne to badania medyczne, których celem jest zweryfikowanie, czy nowe metody leczenia są bezpieczne, skuteczne i perspektywiczne.

Badania kliniczne są zatem kluczem do odkrywania nowych, innowacyjnych metod leczenia chorób, a także nowych sposobów wykrywania, diagnozowania i zmniejszania ryzyka rozwoju choroby, ponieważ zapewniają kluczowy wgląd w dane, których nie można zebrać w inny sposób.

Możliwość udziału w badaniach klinicznych jest bardzo korzystna, ponieważ pacjent uzyskuje dostęp do nowych metod leczenia, zanim staną się one powszechnie dostępne dla innych chorych. Uczestnictwo świadczy również o bardziej proaktywnym podejściu do dbania o swoje zdrowie. Co więcej, uczestnictwo w badaniach medycznych zapewnia pacjentowi kompleksową opiekę medyczną wysoko wyspecjalizowanych lekarzy.

Należy pamiętać, że w NZOZ Lecznica MAK-MED nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjenta w trakcie badania klinicznego czuwa wysoko wykwalifikowany badacz – lekarz, którego umiejętności oraz historia doświadczenia są weryfikowane przed zatwierdzeniem badania klinicznego przez Komisję Bioetyczną i właściwe organy. Dla zespołu MAK-MED bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta są priorytetem. Stąd, decydując się na udział w badaniach klinicznych, każdy pacjent ma zapewnione specjalistyczne porady i wsparcie w trakcie badania, doskonałą opiekę medyczną oraz przejrzyste zasady uczestnictwa.

Badania kliniczne w MAK-MED

Nasz ośrodek, NZOZ Lecznica MAK-MED, od 2005 roku współpracuje z największymi firmami farmaceutycznymi i organizacjami międzynarodowymi wprowadzającymi na rynek i oceniającymi leki stosowane w reumatologii. Badamy głównie leki biologiczne, które obecnie są praktycznie jedyną skuteczną metodą leczenia chorób o podłożu reumatoidalnym.

Celem badań klinicznych, obok oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków, jest często określenie ekonomicznych korzyści dla budżetów państw UE czy USA ze stosowania już zarejestrowanych, najdroższych leków biologicznych. Obywatele tych państw, leczeni nawet drogimi lekami, ale bardzo skutecznymi i bezpiecznymi, nie domagają się funduszy socjalnych na przewlekłą opiekę, lecz szybko wracają do normalnego życia, pracy, zarabiają na siebie i mogą zasilać budżet państwa podatkami.

Dla polskiego pacjenta udział w badaniach klinicznych to nie tylko jego wkład w postęp w medycynie, ale również szansa na innowacyjne i skuteczne leczenie choroby, które – niestety – w wielu przypadkach innymi drogami jest niemal niedostępne.

U każdego z pacjentów wykonujemy szereg szczegółowych badań określających jego stan i aktywność choroby. Regularne wizyty lekarskie oraz wykonywane badania kontrolne w trakcie trwania programu stanowią wartość dodaną do uczestnictwa. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów w związku z udziałem w programie klinicznym. Może również wystąpić o zwrot kosztów związanych z podróżą do ośrodka (bilet kolejowy, Taxi, ustawowa kilometrówka za dojazd autem).

Pacjent podpisujący zgodę na udział w badaniu klinicznym, na każdym jego etapie ma prawo ją wycofać, nie ponosząc z tego powodu żadnych konsekwencji. Jego udział w takim programie, w każdym momencie jest dobrowolny.

Nasz ośrodek regularnie przechodzi kontrole, audyty i inspekcje mające potwierdzić zgodność naszych procedur z międzynarodowym prawem Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH Good Clinical Practice). Zgodnie z ICH, najważniejszą zasadą przyświecającą naszej pracy jest dbałość o prawo, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro naszych pacjentów. Są to wartości nadrzędne nad interesem nauki oraz firm lub organizacji międzynarodowych zlecających badania. Niezależnymi instytucjami chroniącymi dobro i bezpieczeństwo uczestników badań klinicznych są: rząd polski (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), rząd amerykański (Agencja Żywności i Leków, FDA) oraz Europejska Agencja Leków (EMA), których kontroli był poddawany nasz ośrodek w latach 2016-2020.

 

Chcesz się umówić na wizytę?

Skontaktuj się z nami, przyjdź na bezpłatną konsultację

Zapisy na wizyty: (22) 729 88 56
Badania kliniczne:
(22) 729 88 56 oraz +48 604 435 392
Fax: (22) 739 72 46

 
przychodnia nadarzyn
Parking
przychodnia nadarzyn
Rentgen
przychodnia nadarzyn
Darmowe Wi-Fi
przychodnia nadarzyn
Radio
przychodnia nadarzyn
Dla niepełnosprawnych
przychodnia nadarzyn
Kawa
przychodnia nadarzyn
Klimatyzacja